Till den som tycker att en gindrink gör sommaren så finns nu en bricka till drinken. Denna har svart botten med vit text som lyder It’s always gin o’clock Brickan finns även i vitt med samma text.

Mått: 27 x 20 cm
Material: Björk faner tillverkad i Sverige